Výstavba zemědělských konstrukcí

Prostřednictvím našeho partnera, firmy MONOBET s.r.o., Brno, Vám umíme zajistit realizaci betonových staveb určených pro zemědělskou produkci. Tato firma se opíra o mnohaleté zkušenosti v oboru betonových konstrukcí. Z oblasti zemědělské výroby se jedná například o výstavbu:

  • Zpevněných ploch
  • Silážních žlabů
  • Jímek
  • Opěrných stěn
  • Hnojiští
  • Zakladů ocelových konstrukcí

Více informací a referencí naleznete na stránkách www.monobet.cz