Rošt Rubin

  • Rošt Rubin lze s úspěchem použít při odchovu selat
  • Selata mají velmi dobrou jistotu kroku díky povrchovým nášlapným drážkám a příčným i podélným štěrbinám.
  • Příčné štěrbiny také umožňují dělit rošty Rubin do šířek po 10 cm.

Technická data

Rubin 200 300 400 500 G GR
Velikost 200 x 300 mm 300 x 600 mm 400 x 600 mm 500 x 600 mm 400 x 600 mm 400 x 600 mm
Šířka otvorů 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Přípustné zatížení 60 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg