Rošt Opal EU / G

Rošt pro prasnice s vyvýšením

  • Rošty Opal EU a Opal EU G jsou určeny do porodních kotců s rovným stáním.
  • Jsou opatřeny integrovaným vyvýšeným stáním (15 mm) pro prasnice.
  • Zvýšená plocha pro stání je navržena dle designu roštu Swing.
  • Okrajové oblasti roštu odpovídají profilu roštu Rubin, aby selata měla oporu při sání.
  • Před a za zvýšenou plochou pro stání mohou být na nižší úrovni použity rošty Swing nebo Rubin spolu s výhřevnými deskami Thermo W.